کنیه‌های حضرت فاطمه (س)

حضرت فاطمه (س) كنيه‌هاي بي شماري را داراست :             اُمّ الحسن             اُمّ الحسين             اُمّ الحسنين             اُمّ الكتاب             اُمّ الائمه             اُمّ الفضائل             اُمّ ابيها او اُمّ ابيهاست زيرا نه تنها براي پدرش مادري كرد، Read More

القاب حضرت فاطمه (س)

حضرت فاطمه (س) داراي القاب بي‌شماري است : زهرا ===> درخشنده و روشن صديقه ===> انساني‌كه راستگوست طاهره ===> كسي‌كه پاك است راضيه ===> به معناي رضا رسيده مرضيه ===> كسي‌كه مورد رضاي خداوند قرار گرفته معصومه ===> انساني كه Read More