دسته: داستان های بحارالانوار

داستان های بحارالانوار

پاسخ منفى به خواستگارى معاویه

پس از شهادت اميرمؤمنان على عليه السلام، معاويه بر اريكه قدرت تكيه زد و حكمران سراسر سرزمين هاى اسلامى شد. به مروان كه از طرف او فرماندار مدينه گشته بود، در ضمن نامه اى دستور داد دختر عبدالله بن جعفر...

امام مهدی (عج)، حکايات و روایت، داستان های بحارالانوار

چرا دعاى فرج را نمى خوانى؟

ابوالحسين بن ابى البغل كاتب مى گويد: از طرف «ابى منصور بن صالحان» مسئول انجام كارى شدم. امّا در طى انجام مسئوليت قصورى از من سر زد، آنچنان كه او بسيار خشمگين شد، و من از ترس، متوارى و مخفى...