حدیث روز

امام صادق علیه السلام اِتَّخِذ مَسجِدا فی بَیتِکَ، فَإِذا خِفتَ شَیئا فَالبَس ثَوبَینِ غَلیظَینِ مِن أغلَظِ ثِیابِکَ وصَلِّ فیهِما، ثُمَّ اجثُ عَلى رُکبَتَیکَ فَاصرُخ إلَى اللّهِ وسَلهُ الجَنَّهَ وتَعَوَّذ بِاللّهِ مِن شَرِّ الَّذی تَخافُهُ، … مسجدى (جایى براى نماز خواندن) Read More

شش چیز در شش جا

خداوند متعال به حضرت موسی(علیه السلام) وحی کرد: ای موسی! من شش چیز را در شش جا قرار دادم؛ ولی مردم در جای دیگر دنبال آن می‌گردند! درحالی که هرگز آنها را در آنجا نخواهند یافت: ۱- راحتی و آسایش Read More