سیره خانه دارى حضرت فاطمه سلام الله علیها چگونه بود؟ (قسمت سوم)

❓سیره خانه دارى #حضرت_فاطمه_سلام_الله_علیها چگونه بود؟ (قسمت سوم) 💑 شوهر دارى فضاى درونى خانه، بیش از آن که به فراهم آوردن امور مادى و ظاهرى نیاز داشته باشد، به آرامش روحى و آسایش روانى حاکم بر خانه نیازمند است. حضرت Read More

سیره خانه دارى حضرت فاطمه سلام الله علیها چگونه بود؟ (قسمت دوم)

🔥 آشپزى و تهیه غذا یکى دیگر از کارهایى که حضرت فاطمه سلام الله علیها به عهده گرفت، تهیه نان در خانه بود. آرد کردن گندم ذخیره شده در انبار خانه با یک دستاس کوچک خانگى . دستاسى که با Read More