فرزندان حضرت فاطمه زهرا علیهم‌السلام

«ذریه بعضها من بعض » ]آل عمران:۳۴[ چنانکه می دانیم و هر آشنا بتاریخ اسلام می داند،دختر پیغمبر را از علی علیه السلام فرزندانی است.دو پسر بنامهای حسن و حسین علیهما السلام.و دو دختر بنام زینب و ام کلثوم. هیچیک Read More

تا زینب (سلام الله علیها) اذن ندهد وارد نمیشوم

آقای من! بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها، خانم این خانه زینب است، او باید به من اجازه دهد، روزی که ام البنین(س) میخواست وارد خانه امیرالمومنین(ع) شود، جلوی درایستاده بود و داخل نمی رفت، پدرش، مادرش آمدند و Read More