گناهی که به سختی بخشیده میشود

خدا چند گناه را به سختی می بخشد که یکی از آنها آبرو بردن است. حدیثی از امام باقر(علیه السلام) است که حضرت می‌فرمایند : کسی که از ریختن آبرو و حیثیت مردم چشم‌پوشی کرده و آبروی آن‌ها را نریزد، Read More